Krovinių stebėjimo sistema Lenkijoje

24.05.2017

Norime Jums pranešti, kad nuo š.m. gegužės 1 dienos įsigaliojo naujas krovinių transportavimo per Lenkiją stebėjimo įstatymas.

Nuo šiol privaloma deklaruoti tam tikrus krovinius, išvežamus, įvežamus ar gabenamus tranzitu per Lenkijos teritoriją*.

Kroviniai, kuriuos privaloma deklaruoti

Krovinių stebėjimo sistema taikoma: tabakui, autotransporto kurui, įskaitant biodyzeliną, kuro priedams, tepalams, minkštikliams ir tirpikliams, atitirpinimo priemonėms, pagamintoms etilo alkoholio pagrindu, dalinai ar visiškai denatūruotam etanoliui.

Išsamų stebimų krovinių sąrašą rasite: www.itella.lt/transportavimo_per_Lenkija_stebimu_kroviniu_sarasas.html

Kaip deklaruoti?

Atkreipkite dėmesį į krovinio Siuntėjo, Gavėjo ir Vežėjo prievoles.

Siuntėjas privalo:

Vežėjo įsipareigojimai

Gavėjo atsakomybės

Kilus bet kokiems klausimams ar neaiškumams, kreipkitės į atsakingą vadybininką arba el.p.: sales.lt@itella.com

Rasma Saulė

CEO, ITELLA LOGISTICS LIETUVA

* Oficialią ir išsamią informaciją rasite: https://puesc.gov.pl/en/web/puesc/strona-glowna