Transportavimo per Lenkiją stebimų krovinių sąrašas

24.05.2017

UAB „Itella Logistics" Įmonės kodas 110883051 PVM mokėtojo kodas LT108830515 Pirklių g. 5 LT - 02300 Vilnius Tel. + 370 5 215 9825 Fax. + 370 5 215 9824 vilnius@itella.com Terminalo g. 10 Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k. Tel. + 370 37 490 078 Fax. + 370 37 432 525 kaunas@itella.com AB SEB Bankas IBAN: LT 71 7044 0600 0773 8159 SWIFT: CBVILT2X

In English

Lietuviškai

LIST OF GOODS SUBJECT TO MONITORING PURSUANT TO THE ACT ON MONITORING ROAD CARRIAGE OF SPECIFIED GOODS

PREKIŲ, KURIOMS, PAGAL NUTARIMĄ DĖL NURODYTŲ PREKIŲ PERVEŽIMO KELIAIS STEBĖSENOS, TAIKOMA STEBĖSENA, SĄRAŠAS

Legal situation as on 3 April 2017

Teisinė padėtis 2017 metų balandžio 3-čią dieną

Article 3 par. 2 of the Act on monitoring consignment (following assessment by MF and RCL) lists goods the transport of which is subject to monitoring.

Nutarimo dėl krovinių stebėsenos (atsižvelgiant į MF ir RCL įvertinimą) 3-čio straipsnio 2-ame paragrafe išvardintos prekės, kurių pervežimams taikoma stebėsena.

And Article 3 paragraph 2 section 1a.

lists the following goods categories:

O 3-čio straipsnio 2-o paragrafo skyriuje 1a.

išvardintos tokios prekių kategorijos:

I

According to PKWiU subcategories: from 19.20.21 to 19.20.28 or:

I

Pagal PKWiU subkategorijas: nuo 19.20.21 iki 19.20.28 arba:

19.20.21.0 - Petrol including aviation fuel;

19.20.21.0 - Benzinas, įskaitant aviacinį kurą;

19.20.22 - Petrol type fuel for jet engines;

19.20.22 - Benzino tipo kuras reaktyviniams varikliams;

19.20.22.0 - Petrol type fuel for jet engines;

19.20.22.0 - Benzino tipo kuras reaktyviniams varikliams;

19.20.23 - Light oils manufactured through crude oil refinement; substances made using light fractions n.e.c.

19.20.23 - Lengvosios alyvos, pagamintos perdirbant žalią naftą; kitur neklasifikuotos medžiagos, pagamintos naudojant lengvąsias frakcijas

19.20.23.0 - Light oils manufactured through crude oil refinement; substances made using light fractions n.e.c.

19.20.23.0 - Lengvosios alyvos, pagamintos perdirbant žalią naftą; kitur neklasifikuotos medžiagos, pagamintos naudojant lengvąsias frakcijas

19.20.24 - Kerosene other than aviation

19.20.24 - Žibalas, išskyrus aviacinį

19.20.24.0 - Kerosene other than aviation

19.20.24.0 - Žibalas, išskyrus aviacinį

19.20.25 - Kerosene type fuel for jet engines

19.20.25 - Žibalo tipo kuras reaktyviniams varikliams

19.20.25.0 - Kerosene type fuel for jet engines

19.20.25.0 - Žibalo tipo kuras reaktyviniams varikliams

19.20.26 - Diesel

19.20.26 - Dyzelinas

19.20.26.0 - Diesel

19.20.26.0 - Dyzelinas

19.20.27 - Medium oils manufactured through crude oil refinement; substances made using medium fractions n.e.c.

19.20.27 - Vidutinio sunkumo alyvos, pagamintos perdirbant žalią naftą; kitur neklasifikuotos medžiagos, pagamintos naudojant vidutinio sunkumo frakcijas

19.20.27.0 - Medium oils manufactured through crude oil refinement; substances made using medium fractions n.e.c.

19.20.27.0 - Vidutinio sunkumo alyvos, pagamintos perdirbant žalią naftą; kitur neklasifikuotos medžiagos, pagamintos naudojant vidutinio sunkumo frakcijas

19.20.28 - Heating oils, n.e.c.

19.20.28 - Kitur neklasifikuotos alyvos, skirtos šildymui