Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Naudojimo sąlygos

Prisijungdami prie šios svetainės sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei su šiomis naudojimo sąlygomis („naudojimo sąlygos“) nesutinkate, šią svetainę išjunkite. Šios naudojimo sąlygos galioja „Posti Group Corporation“ („Posti“) ir jos dukterinių įmonių internet svetainėse. Kai kuriuose puslapiuose gali būti paslaugų specifinės sąvokos, tokiu atveju jos turi pirmenybę.

Svetainės naudojimas
„Posti“ suteikia teisę naršyti ir atsisiųsti medžiagą šioje svetainėje tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, keldama reikalavimą, kad vartotojas visose padarytose kopijose turėtų paminėti autorių teises ar kitas nuosavybės teises, nurodytas originalioje medžiagoje. Šioje svetainėje esančios medžiagos negalima jokiu būdu taisyti ar kopijuoti viešam naudojimui, taip pat demonstruoti, pristatyti ar platinti viešai ar naudoti kitiems viešiems ar komerciniams tikslams be išankstinio raštiško „Posti“ sutikimo. Draudžiama šioje svetainėje esančią medžiagą naudoti kitose interneto svetainėse ar kompiuterių aplinkoje, prijungtoje prie tinklo.

Visos materialinės teisės į šią svetainę, įskaitant autorių teises, priklauso „Posti Group Corporation“. „Posti“ verslo pavadinimas ir logotipas yra saugomi „Posti Group“ simboliai ir prekės ženklai. Draudžiama naudoti „Posti“ logotipą trečiųjų šalių svetainėse be „Posti“ sutikimo.

Jei vartotojas pažeidžia šias naudojimo sąlygas, vartotojas nebeturi teisės naudotis šia svetaine. Jei „Posti“ konkrečiai prašo kliento atsisiųsti arba atsispausdinti informaciją iš šios svetainės puslapių, juos naudoti ir viešai pateikti leidžiama.

Pranešimai spaudai, sutarties sąlygos, kainoraščiai ir kiti viešam naudojimui skirti dokumentai gali būti naudojami viešosiose komunikacijose su sąlyga, kad tokiuose pranešimuose nurodomas informacijos šaltinis.

Atsakomybė
„Posti“ svetainės ir jų turinys siūlo paslaugą jų vartotojams. „Posti“ siekia užtikrinti, kad jos svetainėse esanti informacija būtų teisinga. Tačiau „Posti“ nesaisto jokia šioje svetainėje esanti medžiaga. Bet kokia atsakomybė, susijusi su „Posti“ produktais ir paslaugomis, yra pagrįsta specialiais susitarimais, reglamentuojančiais tuos produktus ir paslaugas. „Posti“ pasilieka teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį. Šioje svetainėje esanti informacija gali būti susijusi su produktais ir paslaugomis, kurių nėra visose šalyse. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų rajone siūlomus produktus ir paslaugas, susisiekite su vietiniu „Posti“ pardavimo atstovu. Nepaisant to, kas paminėta aukščiau, visos atsakomybės, kylančios iš vietoje taikomų įstatymų, lieka galioti, o minėti atsakomybės apribojimai netaikomi, jei jie pažeidžia vietinius įstatymus.

„Posti“ neatsako už jokią žalą, atsirandančią dėl šios svetainės naudojimo, veikimo ar netinkamo veikimo, ar už bet kokią informacijos saugumo riziką, kylančią vartotojui.

Nuorodos į kitas svetaines
„Posti“ svetainėje gali būti nuorodų į trečiosioms šalims priklausančias ir prižiūrimas svetaines. Šių nuorodų vienintelis tikslas yra padėti vartotojui. Prisijungus prie trečiųjų šalių puslapių bus taikomos šių puslapių naudojimo sąlygos. „Posti“ neperžiūrėjo visų tokių trečiųjų šalių svetainių, neprižiūri tokių svetainių ar jų turinio ir niekaip neatsako už jas. Kai vartotojas spusteli nuorodą šioje svetainėje ir patenka į trečiosios šalies svetainę, už šį veiksmą yra atsakingas tik vartotojas.

Nuorodos į šią svetainę
Trečiosios šalies svetainėje gali būti nuoroda į „Posti“ svetainę, tačiau iš pastarosios turinio negalima nukopijuoti į pirmąją.
Trečiosios šalies svetainė negali naudoti „Posti“ svetainės turinio kaip turinio savo naršyklėje ar pagrindinėje aplinkoje.
Trečiosios šalies svetainė negali teigti, kad „Posti“ palaiko svetainę ar joje esančius produktus.
Trečiosios šalies svetainėje gali būti neteisingos informacijos apie svetainės ryšį su „Posti“ arba klaidingos informacijos apie „Posti“ produktus ar paslaugas.

Vartotojo sutikimas
Siųsdamas medžiagą į „Posti“ serverį el. paštu arba „Posti“ svetainėje, vartotojas sutinka ir patvirtina,

a) medžiaga nėra neteisėta ar kitaip netinkama skelbti;

b) joje nėra virusų ar kitų žalingų savybių;

c) medžiaga priklauso vartotojui arba turi neribotą teisę atiduoti jį „Posti“; ir

d) „Posti“ gali nemokamai paskelbti medžiagą ir (arba) pridėti medžiagą ar jos dalį į savo gaminius, neprisiimdama jokios atsakomybės ar įsipareigojimo mokėti kompensaciją.

„Posti“ per šią svetainę nepriima jokios informacijos, kuri yra konfidenciali ar saugoma nuosavybės teisių. Bet kokia medžiaga, informacija ar kita komunikacija, kurią vartotojas perduoda ar persiunčia į šią svetainę, laikoma nekonfidencialia ir nėra saistoma jokių autorių teisių. „Posti“ turi teisę kopijuoti, publikuoti, platinti, pridėti ir kitaip naudoti tokią komunikacijos medžiagą, taip pat naudoti visus joje esančius vaizdus, garsą, tekstą ir kitą informaciją bet kokiems komerciniams ar nekomerciniams tikslams. Asmeninė informacija, kurią vartotojas pateikia kartu su paslaugų užsakymu, turi būti tvarkoma vadovaujantis „Posti“ privatumo apsaugos principais. Vartotojui draudžiama į šią svetainę siųsti bet kokią grėsmingą, šmeižiančią, žeminančią, pornografinę ar neteisėtą medžiagą.

Diskusijų grupės ir kitos vartotojo sąveikos sritys
„Posti“ turi teisę, bet neprivalo stebėti ir prižiūrėti svetainių sritis, kuriose vartotojai įveda ar persiunčia pranešimus arba bendrauja vieni su kitais (pvz., diskusijų grupės, skelbimų lentos ir vartotojų grupės), įskaitant žinučių turinį. Tačiau „Posti“ neatsako už tokių pranešimų turinį, nepaisant to, ar jie patenka į autorių teisių, šmeižto, privatumo apsaugos ar kitų įstatymų taikymo sritį. „Posti“ savo nuožiūra gali bet kada pašalinti iš savo interneto svetainės bet kokią medžiagą, kurią pateikė vartotojai.

Bendroji informacija
„Posti“ administruoja šią svetainę iš savo biurų Suomijoje. „Posti“ negarantuoja, kad šioje svetainėje esanti medžiaga ir paslaugos yra tinkamos, prieinamos ar naudojamos užsienyje. Jei vartotojai lankosi šioje svetainėje ne Suomijoje, jie tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už taikomų vietinių įstatymų laikymąsi. Šias vartojimo sąlygas reglamentuoja Suomijos įstatymai (išskyrus atitinkamą jurisdikcijos nustatymo praktiką, kaip nustatyta tarptautinėje civilinėje teisėje).

„Posti“ gali bet kada pakeisti šias naudojimo sąlygas atnaujindama šį tinklalapį. Naudotojai raginami periodiškai apsilankyti šiame tinklalapyje, kad peržiūrėtų šias sąlygas, nes jos yra privalomos vartotojui. Sąlygos gali būti pakeistos aiškiai nurodytais teisiniais pranešimais arba sąlygomis, esančiomis tam tikruose šios svetainės puslapiuose.