Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas taikomas kiekvienam asmeniui, įdarbintam „Posti Group Corporation“, jos dukterinėse įmonėse ir įmonėse, kurias šios šalys kontroliuoja.

„Posti Group Corporation“ direktorių valdybos sprendimu instrukcijos įgyvendinamos visose Grupės įmonėse ir laikantis vietinių procedūrų.

ATITIKTIS yra kiekvienos šalies, kurioje vykdome verslą, įstatymų ir galiojančios politikos, taisyklių ir gairių, ypač Elgesio kodekso laikymasis.

SĄŽININGUMAS yra vertybių ir žmogaus veiksmų atitiktis – visada pasirenkamas teisingas elgesys bet kurioje situacijoje net jei niekas nestebi.

„Posti Group Corporation“ skatina itin sąžiningą kultūrą:

  • Esame atsakingi

Mūsų klientai patiki savo vertybių ir duomenų gabenimą, saugojimą ir pristatymą arba iš mūsų tikisi kitų vertingų paslaugų.

  • Žmogaus teisės, lygybė ir nediskriminavimas

„Posti Group“ remia ir gerbia tarptautiniu mastu paskelbtų žmogaus teisių apsaugą.

  • Etinė verslo praktika

Netoleruojame jokios korupcijos.

Esame atsidavę, mandagūs, atviri ir pagarbūs kiekvienam klientui. Klientų pasitenkinimas yra svarbiausia.

Puiki klientų patirtis pasiekiama per puikią darbuotojų patirtį.