Atnaujinkite savo naršyklę

Panašu, kad jūsų naršyklė nebepalaikoma. Atnaujinkite savo naršyklę, kad naršymas taptų saugesnis ir sparčiau reaguotų.


Naudokite vieną iš šių naršyklių:

ItellaItella

Itella internetinės parduotuvės naudojimo sąlygos

UAB „Itella Logistics“ (įmonės kodas 110883051, adresas Pirklių g. 5, LT-02300 Vilnius, Lietuva) yra siuntų pristatymo paslaugas teikiančios internetinės parduotuvės my.smartpost.lt savininkė (toliau – Internetinė parduotuvė).

„ITELLA“ INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  • 1.1. UAB „Itella Logistics“ Internetinės parduotuvės (toliau – „Itella“) naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato siuntų pristatymo paslaugų pirkimo Internetinėje parduotuvėje tvarką, taip pat įsigytos paslaugos naudojimo tvarką ir sąlygas.
  • 1.2. Internetinėje parduotuvėje galima įsigyti iš visų Lietuvoje esančių „Smartpost“ siuntų terminalų siunčiamų siuntų gabenimo ir susijusias papildomas paslaugas (toliau – Paslaugos). 
  • 1.3. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. Bendrosiose „Itella“ paslaugų teikimo sąlygose nustatyta siuntų terminalų paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos. Su jomis galima susipažinti „Itella“ interneto svetainėje. Šios sąlygos taikomos Internetinėje parduotuvėje įsigytoms Paslaugoms.
 1. APIBRĖŽTYS 
  • 2.1. Klientas – fizinis asmuo, kuris yra registruotas arba neregistruotas Internetinės parduotuvės naudotojas ir kuris yra sudaręs gabenimo sutartį dėl „Itella“ Paslaugų teikimo. 
  • 2.2. Gabenimo sutartis – „Itella“ ir Kliento sutartis dėl Paslaugų teikimo per Internetinę parduotuvę. 
  • 2.3. Siuntinys – tinkamai supakuotas ir paženklintas daiktas. Siunta – (a) tinkamai supakuotas ir paženklintas Siuntinys (-iai) arba Padėklas (-ai), kuriuos būtina siųsti iš Siuntėjo Gavėjui. Atskirai supakuoti Siuntiniai arba Padėklai tvarkomi kaip atskiros Siuntos. 
  • 2.4. Siuntėjas – asmuo, kuris pageidauja išsiųsti Siuntą Gavėjui. 
  • 2.5. Gavėjas – asmuo, kuriam turi būti pristatyta Siunta ir kuris turi teisę priimti pristatytą Siuntą. 
  • 2.6. Užsakymas – Gabenimo sutartis, kurią Klientas parengė Internetinėje parduotuvėje dėl Paslaugos teikimo. 
  • 2.7. Siuntų terminalas – numatytoje vietoje esantis įrenginys, priimantis Siuntas iš Siuntėjų, kurios pristatomos Gavėjams. 
  • 2.8. Siuntų atsiėmimo punktas – numatyta vieta, kurioje galima pristatyti Siuntas Gavėjams. 
  • 2.9. Durelių kodas arba PIN kodas – skaitmeninis kodas, kuris atveria Siuntų terminalo dėžutės dureles, susijusias su Užsakymu. 
  • 2.10. Rezervavimas – paslauga, kuri garantuoja, kad pasirinkto dydžio Siunta bus siunčiama iš konkretaus siuntų terminalo, atsižvelgiant į Durelių kodo galiojimą. 
  • 2.11. Rūšiavimo centras – „Itella“ struktūrinis padalinys, kuriame rūšiuojamos, paskirstomos ir saugomos Siuntos. 
  • 2.12. Internetinė parduotuvė – užsakymo aplinka interneto svetainėje my.smartpost.lt, kuri gali būti naudojama siunčiamiems Siuntiniams registruoti ir mokėti už Paslaugas.
 1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS 
  • 3.1. Klientas gali įsigyti Siuntinių siuntimo Paslaugas ir su jomis susijusias papildomas paslaugas visuose Internetinėje parduotuvėje nurodytuose Lietuvoje esančiuose Siuntų terminaluose. 
  • 3.2. Durelių kodų skaičius, lygus įsigytų Siuntų terminalo paslaugų skaičiui, bus išsiųstas Kliento el. pašto adresu po sumokėjimo už pirkinį. Klientas galės panaudoti šiuos Durelių kodus konkretiems Siuntiniams įdėti į pasirinktą Siuntų terminalą. Užsiregistravę naudotojai gali bet kuriuo metu Internetinėje parduotuvėje peržiūrėti Siuntinių būsenas, išduotus Durelių kodus ir sąskaitas faktūras. 
  • 3.3. „Itella“ negali teikti Paslaugų, jei Klientas nėra įdėjęs Siuntinių į pasirinktus Siuntų terminalus. 
  • 3.4. Siuntiniui siųsti pateiktas Durelių kodas galioja pasirinktam Siuntų terminalui jo vietos darbo valandų metu. Kliento pasirinkto Durelių kodo galiojimas rodomas po Užsakymo pateikimo ir išsiunčiamas Klientui el. paštu kartu su Užsakymo patvirtinimu. 
  • 3.5. Durelių kodas atveria tokio dydžio Siuntų terminalo dėžutę, už kurią sumokėjo Klientas. Klientas yra atsakingas už Paslaugos su tinkamu dėžutės dydžiu įsigijimą. 
  • 3.6. Siekdamas užtikrinti, kad Siuntiniai atvyks į jų paskirties vietą, Klientas privalo įdėti Siuntinius į Siuntų terminalą su konkrečiam Siuntiniui išduotu Durelių kodu ir pažymėti Siuntinį pagal gaires (nurodyti Gavėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir mobiliojo telefono numerį, Siuntėjo vardą, pavardę (pavadinimą) ir mobiliojo telefono numerį). 
  • 3.7. Paslaugų kainos yra parodomos pirkimo metu ir gali keistis, atsižvelgiant į Kliento pasirinktas sąlygas (paskirties vietą, dydį, papildomas paslaugas).
 1. MOKĖJIMAI BŪDAI 
  • 4.1. Klientas įsipareigoja sumokėti „Itella“ mokestį už Paslaugų teikimą pagal galiojantį kainoraštį, kurį galima peržiūrėti Internetinės parduotuvės svetainėje. Visos Internetinėje parduotuvėje pateiktos kainos nurodytos eurais ir apima Lietuvos Respublikoje taikomą PVM.
  • 4.2. Už Užsakymą atsiskaityti galima kredito kortele („Visa“ ar „MasterCard“) bei naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.
  • 4.3. Mokėjimai apdorojami ne Internetinės parduotuvės aplinkoje, t. y. saugioje atitinkamo banko ar paslaugų teikėjo mokėjimo aplinkoje. „Itella“ neturi prieigos prie Kliento banko ar kredito kortelės informacijos.
  • 4.4. Sutartis įsigalioja po to, kai mokėtina suma pervedama į „Itella“ banko sąskaitą.
 1. TEISĖ ATSISAKYTI UŽSAKYMO 
  • 5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Klientas neturi teisės atsisakyti Internetinėje parduotuvėje įsigyto užsakymo. 
  • 5.2. Internetinėje parduotuvėje įsigytą Užsakymą galima pakeisti prieš Siuntinį įdedant į pasirinktą Siuntų išsiuntimo terminalą. 
  • 5.3. Klientui išsiųstus, bet pamestus ar sunaikintus Durelių kodus galima peržiūrėti Internetinės parduotuvės aplinkoje (registruotiems naudotojams) arba sužinoti paskambinus telefonu 8 700 55009. 
  • 5.4. Nepanaudotų Užsakymų kaina nėra grąžinama.
 1. ATSAKOMYBĖ 
  • 6.1. Registruodamasis kaip Internetinės parduotuvės naudotojas, Klientas privalo pateikti teisingus asmens duomenis ir naudoti galiojantį el. pašto adresą. 
  • 6.2. Internetinė parduotuvė turi teisę atšaukti Užsakymo pateikimą ir (arba) pašalinti Klientą iš Internetinės parduotuvės, jei kyla įtarimų, kad Klientas veikia nesąžiningai ar neteisėtai. 
  • 6.3. Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už galimas trečiųjų asmenų klaidas, dėl kurių banko pavedimas ar mokėjimas kortele gali nepavykti. 
  • 6.4. Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už jokią žalą, susijusią su įsigytu Užsakymu, patekusiu į trečiųjų asmenų rankas, arba už prarastus Durelių kodus, kurie buvo išsiųsti kartu su Užsakymu. 
  • 6.5. „Itella“ yra atsakinga už bet kokį Klientui parduodamų Paslaugų neatitikimą ar trūkumus pagal bendrųjų „Itella“ paslaugų teikimo sąlygų 8 skyriaus nuostatas, kurias galima peržiūrėti interneto svetainėje.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
  • 7.1. „Itella“ yra Kliento asmens duomenų valdytojas. Internetinė parduotuvė naudos Kliento pateiktus asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą) tvarkydama Užsakymą ir teikdama Paslaugą. 
   • 7.1.1. Tvarkydama asmens duomenis, „Itella“ vadovaujasi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, tarptautiniais duomenų apsaugos teisės aktais ir nuostatomis, įsakymais, nurodymais ir rekomendacijomis, kuriuos pateikia kompetentingos duomenų apsaugos institucijos. Privatumo politika yra neatsiejama bendrųjų „Itella“ paslaugų teikimo sąlygų dalis. Ją galima peržiūrėti „Itella“ interneto svetainėje. 
   • 7.1.2. Asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodytu būdu ir tik tiek, kiek tai būtina Paslaugoms teikti, t. y. mokėjimams atlikti ir Siuntoms gauti, rūšiuoti, gabenti ir pristatyti. Kitais atvejais, t. y. rinkodaros kampanijoms ir loterijoms, „Itella“ asmens duomenis tvarko gavusi Kliento sutikimą. 
   • 7.1.3 Duomenų valdytojas neatskleidžia sužinotų duomenų tretiesiems asmenims. 
   • 7.1.4. „Itella“ gali įgalioti kitus juridinius asmenis (duomenų tvarkytojus) tvarkyti asmens duomenis, jei su tokiu duomenų tvarkytoju buvo sudaryta sutartis, pagal kurią duomenų tvarkytojas privalo laikytis tvarkomų asmens duomenų konfidencialumo reikalavimų ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal įstatymuose nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų, reikalingų mokėjimams atlikti, tvarkytojas yra „Maksekeskus AS“. 
   • 7.1.5. Internetinė parduotuvė siunčia naujienlaiškius ir pasiūlymus Kliento el. pašto adresu tik tuo atveju, jei Klientas to paprašė, įvesdamas savo el. pašto adresą interneto svetainėje ir duodamas tam sutikimą. 
   • 7.1.6. Klientas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių ir pasiūlymų, siunčiamų Kliento el. pašto adresu, apie tai informuodamas „Itella“ el. paštu arba atsiimdamas savo atitinkamą sutikimą Internetinėje parduotuvėje. 
   • 7.1.7. Klientas gali bet kuriuo metu peržiūrėti savo asmens duomenis ir juos iš dalies pakeisti prisijungdamas prie Internetinės parduotuvės užsakymų aplinkos arba išsiųsdamas atitinkamą prašymą el. paštu customerservice.lt@itella.com. Norėdamas ištrinti surinktus asmens duomenis, Klientas privalo išsiųsti atitinkamą rašytinį prašymą el. paštu customerservice.lt@itella.com. 
   • 7.1.8. Visi su Užsakymu susiję asmens duomenys saugomi tol, kol to reikalauja įstatymai, ir vėliau bus ištrinti. 
   • 7.1.9. Klientas turi teisę nusiųsti skundą duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jei nustato, kad tvarkant asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės. Duomenų apsaugos inspekcijos kontaktinius duomenis galima rasti svetainėje.
 1. SKUNDŲ IR REIKALAVIMŲ TEIKIMAS 
  • 8.1. Jei Klientas turi skundų dėl Internetinės parduotuvės arba Paslaugų teikimo, jie turi būti išsiųsti el. paštu claims.lt@itella.com arba pateikti per interneto svetainę.
  • 8.2. Klientas privalo pateikti visus skundus ir reikalavimus dėl žalos, susijusios su Paslaugų teikimu, raštu kartu su reikalavimą pagrindžiančiais dokumentais.
  • 8.3. Jei atlikus išorinį patikrinimą buvo nustatyta, kad Siunta buvo pažeista arba iš dalies prarasta Siuntos perdavimo arba gavimo metu, apie tai būtina nedelsiant informuoti „Itella“.
  • 8.4. Jei įprastinio Siuntos gavimo metu Gavėjas negalėjo nustatyti žalos, Klientas gali ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Siuntos perdavimo arba pristatymo Gavėjui dienos pateikti skundą arba reikalavimą „Itella“ atlyginti žalą. 
  • 8.5. „Itella“ ir Klientas stengsis išspręsti bet kokius tarpusavio ginčus šalių derybomis. Nepavykus susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Vartotojų ginčų komitetą arba Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo platformą.